LHRC HQ: Justice Lugakingira House
+255 22 2773038 / +255 22 2773048

Post by Tags

Katika kufikia maono ya kupata jamii yenye haki na usawa, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kufanya ufuatiliaji wa

Legal and Human Right Centre has on February 2, 2018, organized a one day dialogue session which has brought together stakeholders

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) kimepokea barua Kumb. Na. BA.71/75/01/124 ya tarehe 22 February 2018 kutoka kwa Mkurug

Front Line Defenders expresses serious concern at the charges facing Abdul Nondo as it believes it to be part of a larger pattern

Showing 2 of 8 results from 36 posts