LHRC HQ: Justice Lugakingira House
+255 22 2773038 / +255 22 2773048

News

1) Mamlaka yaliyopitiliza anayopewa Msajili wa Vyama vya Siasa kwenye masuala ya ndani ya chama Mswada wa Mabadiliko ya Sheria ya

1: The amendments grant sweeping discre5onary powers to the Registrar In essence, the proposed amendments grant the registrar p

Submitted to The Parliamentary Committee on Legal and Constitutional Affairs Submitted on January 17, 2019 Honorable Chair

Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali ni ofisi ambayo imeundwa kikatiba kupitia Ibara ya 143 na 144 ya Katiba ya Jamhuri y

In our move to advocate for the elimination of violence against women and children in Tanzania, the Legal and Human Rights Centre

Kituo cha Sheri na Haki za Binadamu katika muendelezo wa kupokea na kufuatilia taarifa mbalimbali za matukio ya ukiukwaji wa Haki

In our cause to guarantee access to justice particularly for underprivileged people in the community, we - the Legal and Human Rig

In our cause to guarantee the right to life, LHRC on October 9, 2018 lodged a petition in the High Court of Tanzania, Miscellaneou

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kimeshiriki na kuwasilisha mapendekezo juu ya hali ya haki za binadamu na utawala bora nchin

Read the LHRC's submission during the opening session of the 63RD ordinary session of the African Commission on Human and Peop

Showing 8 of 14 results from 131 posts