LHRC HQ: Justice Lugakingira House
+255 22 2773038 / +255 22 2773048

Media Release

  • Media Release

Submission of complaint before the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of Tito Elia Magoti. Read the full submission

26 July 2018: The Centre for Human Rights - University of Pretoria (CHR), the Institute for Human Rights and Development in Africa

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimefuatilia kwa umakini hotuba ya Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. John Po

Soma hapa Ufafanuzi wa Kisheria kuhusu Mjadala wa Bunge la Bajeti 2018/2019

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ni shirika binafsi la kujitolea na la hiari lisilo la kisiasa wala kibiashara lilosajiliwa kw

Katika kudumisha haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kufanya u

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) kimepokea barua Kumb. Na. BA.71/75/01/124 ya tarehe 22 February 2018 kutoka kwa Mkurug

Katika kufikia maono ya kupata jamii yenye haki na usawa, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kufanya ufuatiliaji wa

Katika kuhakikisha kuwa haki za binadamu na utawala wa sheria vinaheshimiwa na kulindwa nchini Tanzania, Kituo cha Sheria na Haki

Showing 2 of 3 results from 29 posts